NEDEN AHŞAP

 

 Ahşabı Tercih Etmeniz İçin 14 Gerekli Neden.

1 - Ahşabın ağırlığı az olduğundan temele binen yükte azdır.

2 - Ahşap malzemeler farklı iklim koşullarına dayanabilir.

İşlem görmüş tahtalar dahi kullanılabilir. Çelik bir yapı 10 dakika da çökebilirken ahşap yapılar bize en az bir saatlik bir sürede kaçarak kurtulmaya zaman tanıyor.

Ahşap kimyasal sıvılar ile işlenerek böcek tahribatı ve çürümesi tamamen önlenebilen bir malzemedir.

3 - Ahşap montajı insan gücü ile yapılabilir.

Diğer malzemelere göre hava koşullarından etkilenmez.Aşırı sıcaklar, soğuk, kar ve yağmur ahşap haricinde tüm yapı uygulamalarına etki eder.

4 - Ahşap çok katlıdır.

Bu özelliği bütün belgeleriyle kanıtlanmıştır .

5 - Montajdan sonra tam yükleme yapılabilir.

Bu sayede sağlamlığı denetlenebilir.

İş biten yapı ayakta ise sürekli ayakta kalmaya devam edecektir.

Diğer yapı malzemelerinde daha sonradan ortaya çıkan eksik demir konulması, kaynak hatası ve kalıbın erken alınması gibi hayati önem taşıyan kötü sonuçları taşıma riski neredeyse sıfıra yakındır.
  Böylelikle mu malzemenin deprem riski daima sıfıra yakındır.

Amerika’da konutların %90'nı ahşaptır.

Büyük toplantı salonları gibi kamu kullanımındaki yerler; yangına olan direnci, dayanıklılığı ve 250 m kadar açıklığı geçme olanağı sayesinde bütün dünyada ihale ön şartı olarak kabul edilen ahşap kirişlerle örtülmektedir.

6 - 250 m22’lik ahşap bir yapının kaba montajı 5 günde bitebilir. Temelinden ise 1 ayda bitirilmesi mümkündür.

Ülkemizdeki ahşap yapılarda bu süreler elde edilmiştir.

Ahşap YapılarAhşap yapılar söküldüğünde daha az kayıp ile yeniden kurulabilir.

Ahşabın onarım ve plan değişikliği kolaydır.

Kullanıcıya ”bireysel müdahale” imkanı tanır.

7 - Ahşap çevre ile kimyasal bir dengededir.

Çevreden etkilenmez ve çevreyi de etkilemez.

Ahşap çevre ile uyumlu olması sayesinde yüzyıllar boyu varlığını sürdürebilir.

En güzel örnek olarak 600 ve 700 yaşlarında camilerimiz gösterilebilir.

8 - Ahşap enerji dostudur.

İmalinden inşaatına kadar diğer yapı malzemelerine oranla daha az enerji kullanılır.

Ahşap bir evi ısıtmak için çok az enerji harcanır.

10 cm’lik bir ahşap, 160 cm’lik bir betonun izolasyon değerlerine sahiptir.

9 - Ahşaba oranla diğer yapı malzemelerinin kontrolü çok zordur.

Betonun karışımından sulamasına, çakılın kalitesinden büyüklüğüne, demirin kalınlığından işleniş biçimine kadar bir çok faktörün bulunduğunu ve bu faktörlerin eldeki imkanlarla denetiminin imkansız olduğu artık kabul edilmiştir.

10 - Ahşap dünyadaki tek dönüşümlü yapı malzemesidir.

Ahşabın hammaddesi kullanıldıkça çoğalır.
Dünyada ahşabı kullanan ülkelerin ormanları bilinçli ekim, doğru bakım ve ekonomik değerleri kazanması sonucu yılda %1-3 oranında büyümektedir.

Bu şekilde çoğaltma şansı olmayan çelik yapıların dönüşümünde ise ahşaba oranla 354 kat daha fazla enerji harcanmaktadır.

11 - Dünya halen betonarme yapıların nasıl daha sağlam yapılacağını tartışırken ahşabın bu yapılara göre ne kadar avantajlı olduğu artık bilinmektedir.

12 - Ahşap gerektiği yerde ve gerektiği biçimde, ülkemizde ve dünyada çelik, taş ve beton ile mükemmel bir uyum içinde kullanılabilir.

Ahşap Yapılar13 - Bir şehir ortalama 20 yıl rant ve fonksiyon farklılaşması nedeni ile kabuk değiştirir.

Eğer bir şehir ahşap desteği ile doğru yapılanırsa deprem riskinden 20 yıl içinde tamamen kurtulunabilir.

14 - Toplumumuzdaki bu bilincin yerleşmesi için üniversitelerin gerekli dersleri, belediyelerin ise gerekli yönetmelik maddelerini koyduğunu göreceğiz.

Sürekli olarak bu işi bilenler çoğalıyor.

İnsan hayatını kurtarmak adına, enerji öncelikli, ekolojik ve sağlıklı bir gelecek için bu çalışmalar mutlaka değecektir.

Ders alınmış bir geçmiş başarılı geleceğin güvencesidir.